Loader
İzmir Turist Rehberleri Odası

Üyelik Aidatı

Eylemli turist rehberlerinin ödeyecekleri aidat, onalti yasini doldurmus olanlar için belirlenen aylik asgari ücretin brüt tutarinin yüzde yirmisinden fazla olamaz.

Eylemsiz turist rehberleri, eylemli turist rehberlerinin ödedigi aidatin beste biri oraninda aidat öder.

Üye aidatlari ilgili Birlik tarafindan yillik olarak belirlenir ve rehberler tarafindan üyesi olduklari odaya ödenir. Süresi içinde ödenmeyen aidatlar kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

2024 yili aidatlari: 

Eylemli Rehberler için 3.090 TL,
Eylemsiz Rehberler için 918 TL olarak belirlenmistir.